Άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Μεταφορών, 8 Απριλίου 2022

Συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Εξ ονόματος της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Μεταφορών, Jean-Baptiste Djebbari, πραγματοποίησε βιντεοδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον τρόπο Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παράσχει συντονισμένη απάντηση, στον τομέα των μεταφορών, στις επιπτώσεις της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι συνέπειες του πολέμου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Αυτός ο τομέας είναι ένα μέσο ανταπόκρισης στην ανάγκη της Ουκρανίας για αλληλεγγύη και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από πλευράς υλικοτεχνικής υποστήριξης όσο και από πλευράς κινητικότητας προσφύγων. Για να επισημάνουν την υποστήριξή τους και την ΕΕ προς την Ουκρανία και για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, οι υπουργοί μεταφορών δεσμεύτηκαν για συντονισμένη απάντηση στις προκλήσεις των μεταφορών, ιδίως μετά την έγκριση της τελευταίας δέσμης κυρώσεων σήμερα το πρωί, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό στοιχείο μεταφοράς.

Μετά από πρόσκληση της προεδρίας, ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών , Oleksandr Kubrakov, άνοιξε αυτές τις συζητήσεις.

Οι υπουργοί έκαναν απολογισμό των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ή σχεδιάζονται σε κάθε κράτος μέλος και του τρόπου οργάνωσης των διαφόρων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και με την Επιτροπή, προκειμένου να συντονιστούν καλύτερα οι πρωτοβουλίες. Τρεις κύριοι τομείς εργασίας έχουν προσδιοριστεί:

  • υποστήριξη της Ουκρανίας, ιδίως με το συντονισμό των μεταφορικών μέσων για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ρευστότητας των μεταφορικών ικανοτήτων για τους ανθρώπους, την απλούστευση της κινητικότητας των προσφύγων και την οικονομική τους ενσωμάτωση και τον συντονισμό των υλικοτεχνικών ροών για τη διευκόλυνση της παράδοσης υλικής βοήθειας στην Ουκρανία και των εισαγωγών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • προστασία των εργαζομένων στις μεταφορές , ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού συντονισμού των λύσεων βοήθειας, για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να επιτραπεί η συνέχιση των επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενη παράλληλα σε πιθανές ανάγκες για διεθνή συντονισμό και δράση (IMO, ICAO, ILO).
  • ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών για να μπορέσει ο κλάδος να αντιμετωπίσει την κρίση.

8.4.2022