Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 28 Μαρτίου 2022

Κύρια αποτελέσματα

Οι υπουργοί συναντήθηκαν για να συζητήσουν τον περαιτέρω συντονισμό της υποδοχής των προσφύγων από την Ουκρανία. Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, περίπου 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού διέφυγαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Υπουργοί έκαναν απολογισμό των μέσων υλικής και οικονομικής υποστήριξης που χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά τόσο το επίπεδο όσο και την ευελιξία τους. Συζήτησαν πιθανές πρόσθετες οικονομικές ανάγκες καθώς και πιθανά κενά στην υποστήριξη που παρέχουν οι φορείς. Οι συζητήσεις για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες για βοήθεια θα συνεχιστούν τώρα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Οι Υπουργοί αναφέρθηκαν επίσης στην εφαρμογή της απόφασης για την προσωρινή προστασία και εξέφρασαν την υποστήριξή τους για περαιτέρω συντονισμό της καθοδήγησης και των ταξιδιών εντός της ΕΕ . Συγκεκριμένα, κάλεσαν την Επιτροπή, με τη βοήθεια του eu-LISA, να δράσει το συντομότερο δυνατό για να αναζητήσει μια λύση ΤΠ που θα επέτρεπε μια κεντρική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη για την καταγραφή των Ουκρανών προσφύγων. Αυτή η ενοποίηση σε επίπεδο ΕΕ της καταχώρισης στις εθνικές βάσεις δεδομένων θα διευκολύνει την προστασία των προσφύγων, και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ταξιδιών τους εντός της ΕΕ. Οι Υπουργοί έλαβαν επίσης υπόψη τις ιδέες και τα πιλοτικά σχέδια για τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών των σιδηροδρομικών και λεωφορειακών μεταφορών.

Οι Υπουργοί σημείωσαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων από τη Μολδαβία , με 14 500 θέσεις που έχουν ήδη προταθεί. Χαιρέτησαν επίσης τις επιχειρησιακές διαδικασίες που ενέκρινε η Επιτροπή για την υλοποίηση αυτών των επιχειρήσεων εκκένωσης.

Τέλος, οι υπουργοί επανέλαβαν την ανάγκη για συνεχή αυστηρή εφαρμογή των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα . Υποστήριξαν επίσης την κινητοποίηση του δικτύου της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος ( EMPACT ) προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση της κατάστασης από εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της διαδικτυακής απάτης και της υπεξαίρεσης κεφαλαίων που προορίζονται για τη στήριξη προσφύγων ή εμπορίας όπλων.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Ουκρανό Υπουργό Εσωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά τη συνάντηση, η Επιτροπή παρουσίασε ένα κοινό σχέδιο δράσης δέκα σημείων, το οποίο συντονίστηκε με τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για να παράσχει επιχειρησιακές απαντήσεις στην κατάσταση.

28.3.2022