Έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 27 Φεβρουαρίου 2022

 Συμβούλιο της Ε.Ε

Κύρια αποτελέσματα

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 27 Φεβρουαρίου, οι υπουργοί Εσωτερικών έκαναν απολογισμό της απάντησης για τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Gérald Darmanin, Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας

Σήμερα εκφράζουμε την ενότητά μας και την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία και τον λαό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της παρείχαν, και θα συνεχίσουν να παρέχουν, πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική και υλικοτεχνική υποστήριξη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Gérald Darmanin, Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας

Για την παρακολούθηση της κατάστασης, τον συντονισμό των μέτρων αλληλεγγύης και τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων, μετά από αυτή την ανταλλαγή, η Προεδρία αποφάσισε να ενεργοποιήσει πλήρως τις ρυθμίσεις της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Πολιτικών Κρίσεων (IPCR). Η πρώτη τεχνική συνάντηση θα συγκληθεί ήδη αύριο, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Οι Υπουργοί εστίασαν στις ακόλουθες πέντε πτυχές:

Ανθρωπιστική υποστήριξη

Στις 15 Φεβρουαρίου, η Ουκρανία ζήτησε βοήθεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η αρχική υποστήριξη που προσφέρεται σε αυτό το πλαίσιο αφορά κυρίως υγειονομική περίθαλψη και ιατρικά εφόδια, καθώς και δυνατότητες φιλοξενίας. Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια και επικύρωσαν την ιδέα της υλικοτεχνικής υποστήριξης για να διευκολυνθεί η μεταφορά αυτών των προμηθειών στην Ουκρανία.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη παροχής όλης της απαραίτητης βοήθειας στη Μολδαβία.

Υποδοχή προσφύγων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε εισροή ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ικανότητα υποδοχής έχει διατεθεί σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως στις χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία. Οι Υπουργοί εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να παράσχουν υποστήριξη, υπό τον συντονισμό της ΕΕ, στα κράτη μέλη που το ζητούν. Συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της IPCR.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλου μηχανισμού προσωρινής προστασίας για την υποδοχή αυτών των υπηκόων. Η Επιτροπή πρότεινε την ενεργοποίηση του μηχανισμού που προβλέπεται από την οδηγία του 2001 για την προσωρινή προστασία. Υπήρξαν εκφράσεις ευρείας υποστήριξης για αυτό το μέτρο, το οποίο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο ΔΕΥ χωρίς καθυστέρηση.

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του ICPR θα παράσχει μια πλατφόρμα αλληλεγγύης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, κινητοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και μέσα προς όφελος των κρατών μελών στην πρώτη γραμμή.

Εάν η εισροή ανθρώπων αυξηθεί περαιτέρω, θα μπορούσε να προσφερθεί υποστήριξη στις γειτονικές χώρες για τη διενέργεια των καθηκόντων τους για τους ελέγχους ασφαλείας και τις εγγραφές στα σύνορα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν ευρωπαϊκά μέσα για να συμβάλουν σε αυτό, ιδίως με τη μορφή υποστήριξης από τον Frontex και την Europol. Η Προεδρία επαίνεσε την πρόταση της Επιτροπής να προτείνει συστάσεις για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας.

Μέτρα για τις βίζες

Στις 25 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη μερική αναστολή της συμφωνίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία. Διπλωμάτες, άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες δεν θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν την προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ.

Οι υπουργοί συμφώνησαν να συντονίσουν τα εθνικά τους μέτρα και, γενικά, την πολιτική τους για τις θεωρήσεις προς τη Ρωσία.

Επιπλέον, η Προεδρία ζήτησε από τα κράτη μέλη να μην αναγνωρίσουν τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις ρωσικές αρχές στα κατεχόμενα στην Ουκρανία. Πρότεινε επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση για τον τερματισμό της πρακτικής των «χρυσών διαβατηρίων», τα οποία μπορούν να αποκτήσουν ορισμένοι Ρώσοι ηγέτες.

Πρόβλεψη υβριδικών απειλών

Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι οι εχθρικοί προς την ΕΕ παράγοντες είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν νέα μέσα πίεσης. Στο πλαίσιο της κατάστασης στην Ουκρανία, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασαν τα μέτρα ετοιμότητας που ελήφθησαν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας αποσταθεροποίησης.

28.2.2022