Ένωση κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει αναθεωρημένο πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα επανασχεδιασμένο κανονιστικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία (ELTIF) που καθιστά αυτά τα είδη επενδυτικών κεφαλαίων πιο ελκυστικά.

Αυτή η προσπάθεια είναι μέρος της ένωσης κεφαλαιαγορών (CMU), ενός σχεδίου για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, προκειμένου οι επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις να ρέουν σε όλα τα κράτη μέλη προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Τα ΕΜΕΚ είναι το μόνο είδος κεφαλαίων αφιερωμένο σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που μπορούν να διανεμηθούν σε διασυνοριακή βάση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες επενδυτές. Δεδομένου ότι τα ΕΜΕΚ έχουν σχεδιαστεί για να διοχετεύουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, είναι σε καλή θέση για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης .

Elisabeth Svantesson

Είμαι πολύ χαρούμενη που εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας να διοχετεύσουμε περισσότερη χρηματοδότηση σε εταιρείες και έργα που εργάζονται ενεργά για να ενισχύσουν τις οικονομίες μας μακροπρόθεσμα, ιδίως για την επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Σήμερα καταργήσαμε μια σειρά από ρυθμιστικά εμπόδια για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Γίνεται ευκολότερο να επενδύσεις σε ελκυστικά, καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό έρχεται ως καλά νέα για τους επενδυτές που αναζητούν μια ευρύτερη επιλογή μεταξύ βιώσιμων και φιλικών προς το κλίμα επενδυτικών ευκαιριών.

Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας

Ιστορικό

Η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη της για την ένωση κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης ΕΜΕΚ στις 25 Νοεμβρίου 2021. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση στις 24 Μαΐου 2022. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έληξαν σε συμφωνία στις 19 Οκτωβρίου 2022. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί του κειμένου στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Η σημερινή επίσημη έγκριση στο Συμβούλιο είναι το τελευταίο βήμα στη νομοθετική διαδικασία.

8.3.2023