Αγώνας δρόμου για τη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και την αποφυγή βαρύτατων προστίμων

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για να προλάβουν να υλοποιήσουν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μέχρι το τέλος του έτους, για να αποφευχθεί έτσι και η επανάληψη επιβολής προστίμου από την ΕΕ και η περικοπή επιδοτήσεων για χιλιάδες γεωργοκτηνοτρόφους.

Οι περιφέρειες είναι σε αναμονή των προγραμματικών συμβάσεων για την προκήρυξη των διαγωνισμών που θα αφορούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Μετά τους διαγωνισμούς θα αναλάβουν οι εργολάβοι τη  διαδικασία της σύνταξης των Σχεδίων. Πρόκειται για διαδικασία που μένει ανοικτή για  σχεδόν 10 χρόνια.

Επισημαίνεται ότι στη χώρα μας έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους 450 εκατ. ευρώ, λόγω της πολυετούς (περίπου δέκα έτη) απουσίας σύνταξης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που απαιτεί η ΕΕ

12.6.2024