Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γράφει η Vicky Kostenas Lagdos

Το πράσινο υδρογόνο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Επιτρέπει ένα σύστημα πλήρως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διασφαλίζει την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα για εκείνες τις εφαρμογές, όπου δεν είναι δυνατή η άμεση ηλεκτροδότηση με ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κλιματική ουδετερότητα απαιτεί την αντικατάσταση όλων των εφαρμογών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου υπερβαίνει την απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενεργοβόρες εφαρμογές, που δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν άμεσα ,όπως οι βιομηχανικές διεργασίες η ναυτιλία και οι αερομεταφορές αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την κλιματική ουδετερότητα, η οποία μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.
Ωστόσο η οικοδόμηση μιας οικονομίας υδρογόνου αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις.

Η χρήση υδρογόνου, που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι επί του παρόντος γενικά ανταγωνιστική με το υδρογόνο από ορυκτά καύσιμα και απαιτεί στοχευμένα μέσα πολιτικής. Δεδομένου ότι τα μόρια, που παράγονται με βιώσιμο τρόπο είναι σπάνια, είναι σημαντικό να στοχεύσουμε μόνο στο ανανεώσιμο υδρογόνο για τις λεγόμενες εφαρμογές χωρίς να λυπούμαστε, που δεν μπορούν διαφορετικά να απανθρακωθούν.

Ο μετασχηματισμός απαιτεί εσκεμμένη υποστήριξη για νέες τεχνολογίες συμβατές με το υδρογόνο από την πλευρά της ζήτησης και την ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων εφοδιασμού υδρογόνου. Επιπλέον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αυξηθούν γρήγορα και σε κλίμακα ώστε

α) να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα τόσο για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και της παραγωγής υδρογόνου και

β) η παραγωγή των ποσοτήτων υδρογόνου, που είναι απαραίτητες για την απαλλαγή από τον άνθρακα.

Απαιτούνται εφαρμογές.
Το «ανανεώσιμο υδρογόνο» έχει οριστεί με διαφορετικούς τρόπους και παρόλο, που έχουν γίνει τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα παγκοσμιοποιημένο πρότυπο. Οι εθνικές συζητήσεις σχετικά με το υδρογόνο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, που είναι κατάλληλο για μια μεταβατική περίοδο αποκλίνουν επίσης.

Λόγω της διαφορετικής περιφερειακής διαθεσιμότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ορισμένες χώρες θα πρέπει να εισάγουν υδρογόνο για να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών τους, ενώ άλλες θεωρούν τους εαυτούς τους καθαρούς εξαγωγείς. Τα πρότυπα αειφορίας μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση, ότι η εξοικονόμηση υδρογόνου επιτρέπει μια δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Vicky Kostenas Lagdos

Poetessa und Schriftstellerin, Zürich

28.12.2022