Αναστολή επιβολής του τέλους ταφής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ζητά η ΚΕΔΕ

Το αίτημα για αναστολή επιβολής του τέλους ταφής  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου επαναφέρει η ΚΕΔΕ, ενώ παράλληλα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο  να προβεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των δήμων.

Το μέτρο εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) και προβλέπει ότι το τέλος ταφής καταβάλλεται από τους δήμους στους ΦΟΔΣΑ για το κόστος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Και οι ΦΟΔΣΑ το αποδίδουν στον ΕΟΑΝ. Το σχετικό κόστος οι δήμοι, ως επί το πλείστον, το μετακυλούν στα νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, το οποίο εισπράττεται μέσω της αποπληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ σε πρόσφατη απόφαση του τονίζει ότι «οι επιπτώσεις στους πολίτες από την εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να είναι σημαντικότατες, έως δυσβάσταχτες, ιδίως για τα νοικοκυριά των περιοχών της χώρας που δεν διαθέτουν υποδομές επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και στις οποίες οι ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή είναι πολύ μεγάλες.

Η κατακόρυφη αύξηση δε των ανταποδοτικών τελών που αφορά σαφώς το σύνολο των Δήμων της χώρας, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υγειονομική και οικονομική κρίση και τη ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας, δύναται να οδηγήσει σε μία αύξηση των τελών της τάξης μέχρι και του 20%».

Η ΚΕΔΕ ζητά:

  • Την αναστολή του μέτρου μέχρι τις 31/12/2023.
  • Τη δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση του τέλους ταφής, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται, στους υπόχρεους Δήμους και ΦΟΔΣΑ, και όχι την οριζόντια.
  • Την κατάλληλη τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, με την καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για τους Φορείς που επιτυγχάνουν αντίστοιχες μειώσεις στην ταφή αποβλήτων.
  • Τη διαχείριση των χρημάτων που θα προέρχονται από την επιβολή του «τέλους ταφής» να περιέλθει και να ασκείται αποκλειστικά από την Αυτοδιοίκηση και για την Αυτοδιοίκηση, χωρίς την παρεμβολή άλλων οργάνων ή φορέων του Κράτους.
  • Σε αντίθετη περίπτωση η ΚΕΔΕ θα προβεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των δήμων – μελών της.

9.9.2022