Αντίθετη η Ένωση Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ με τις αναθέσεις λειτουργιών του Δημοσίου σε ιδιώτες

Την αντίθεσή του στην ανάθεση εργασιών και ευθυνών επιχειρησιακών λειτουργιών του δημόσιου τομέα σε ιδιωτικούς φορείς (outsourcing) εκφράζει το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατα υπογραφείσα σύμβαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συνολικής συμβατικής αξίας 2.854.792 ευρώ που, σύμφωνα με την Ένωση Αποφοίτων, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ανέλθει στο ποσό των 4.811.448 ευρώ καθώς και η δημοσίευση Διακηρύξης συναφούς περιεχομένου συνολικού προϋπολογισμού 9.672.000 ευρώ. Με τη σύμβαση αυτή στελέχη του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης έργων, αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης σχετικά με δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν σε αντικείμενα επί των οποίων το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και τεχνογνωσία, αναφέρει ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται σειρά ερωτημάτων:

«Για ποιο λόγο η εκπαίδευση των στελεχών του δημοσίου τομέα δεν υλοποιείται από το ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) του ΕΚΔΔΑ που αποτελεί και τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα; Άλλωστε μέσω αυτής της επιλογής το κόστος θα ήταν σαφώς πολύ μικρότερο.

Για ποιο λόγο προκρίνεται η ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες έναντι πολύ υψηλών αμοιβών, τη στιγμή που οι δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν χαμηλά αμειβόμενοι σε σχέση με τα προσόντα και τις ικανότητες που διαθέτουν;

Ποια είναι τα εχέγγυα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της απρόσκοπτης συνέχειας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης εντός αυτού του πλαισίου;».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «απαξίωση τόσο των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ και της επένδυσης του κράτους σε αυτούς, όσο και των λοιπών υψηλά εκπαιδευμένων και άρτια καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων».

Η Ένωση Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ επισημαίνει ακόμα ότι «σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι κρίσεις προϊσταμένων αγνοούνται στο ελληνικό Δημόσιο για πάνω από μια δεκαετία, διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για την υπηρεσιακή εξέλιξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι βάσει της εκπαίδευσης που έχουν λάβει, θεωρούνται στελέχη ταχείας εξέλιξης και η αξιοποίησή τους μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης».

Ζητά, τέλος, να περιοριστούν οι εξωτερικές αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το μόνιμο προσωπικό του εν λόγω υπουργείου, αλλά και κάθε άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και οι επίσημοι επιμορφωτικοί θεσμοί της Δημοσίας Διοίκησης, όπως είναι το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ.

29.12.2022