Αξιοπρεπής εργασία για όλους: Το Συμβούλιο κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός προς την έγκριση της Σύμβασης της Απόφασης του Συμβουλίου για τη Βία και την Παρενόχληση

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με σχέδιο απόφασης που καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση για τη Βία και την Παρενόχληση (Σύμβαση 190) που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Yolanda Díaz Pérez

Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου ανοίγει το δρόμο για τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση 190. Η δέσμευσή μας για πραγματική και αποτελεσματική ισότητα και μη διάκριση είναι ξεκάθαρη και δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προωθήσει φεμινιστικές πολιτικές προστασίας και τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών.

Yolanda Díaz Pérez, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Ισπανίας

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και επίμονο φαινόμενο σε όλο τον κόσμο: περισσότεροι από ένας στους πέντε ανθρώπους έχουν υποστεί βία και παρενόχληση στην εργασία, σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική, με τις γυναίκες να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η Σύμβαση για τη Βία και την Παρενόχληση είναι το πρώτο διεθνές έγγραφο που ορίζει ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση της εργασιακής παρενόχλησης και βίας . Αυτή η Σύμβαση θα συμβάλει στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και της ισότητας των φύλων, και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Με αυτό το σχέδιο απόφασης, τα κράτη μέλη καλούνται να επικυρώσουν τα μέρη της Σύμβασης που αφορούν ειδικά τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Το 2019, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας ενέκρινε τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Η Σύμβαση παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης με βάση το φύλο.

Για πρώτη φορά στο διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα του καθενός σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση αναγνωρίζεται ρητά, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σεβασμού, προώθησης και πραγματοποίησης αυτού του δικαιώματος. Παρέχει επίσης τον πρώτο διεθνή ορισμό της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει τους στόχους αυτής της Σύμβασης και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην έγκρισή της στη ΔΟΕ.

Η απόφαση του Συμβουλίου που καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση για τη Βία και την Παρενόχληση θα εγκριθεί επίσημα μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του.

18.9.2023