Αποτελέσματα του 13ου κύματος του Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής, της δίμηνης έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που καταγράφει την πορεία της τοπικής οικονομίας Απρίλιος-Μάιος 2024

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του, διεξάγει τη δίμηνη έρευνα Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Σταθερά ανοδικός ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, φτάνοντας στο επίπεδο του Απριλίου 2022 – Με αισιοδοξία η έναρξη και πορεία της σεζόν στη Χαλκιδική

Σταθερά ανοδικός ο δείκτης οικονομικής συγκυρία – Αισιόδοξοι οι επιχειρηματίες στη Χαλκιδική

Στο 5,8% ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής από το 4,9% του προηγούμενου κύματος, δίνοντας τόνο αισιοδοξίας κατά την έναρξη της νέας σεζόν.

Αύξηση κατά 10% το ποσοστό αυτών, που κρίνουν την κατάσταση των επιχειρήσεων τους καλή

23% από 13%, είναι το ποσοστό αυτών, που κρίνουν καλή την κατάσταση των επιχειρήσεων τους, 23% ικανοποιητική από το 32%, ενώ 33% την κρίνει μέτρια, υποχωρώντας από το 45%. Στο 21% το ποσοστό αυτών, που την κρίνει κακή, σημειώνοντας αύξηση από το 10%.

Αύξηση και διατήρηση τζίρου στο ίδιο επίπεδο για το 72% των επιχειρήσεων

23% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνει αύξηση του τζίρου, 49% ότι παρέμεινε ο ίδιος και 28% ότι μειώθηκε.

Προσλαμβάνουν νέο και διατηρούν το υπάρχον προσωπικό σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής

Αυξάνεται στο 30% το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν νέο προσωπικό, εν όψει της καλοκαιρινής σεζόν, σε σύγκριση με το 10% του προηγούμενου κύματος. 69% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει το

υπάρχον προσωπικό, ενώ μόλις 1% είναι το ποσοστό αυτών, που δηλώνουν ότι θα προβούν σε απολύσεις.

Στο ίδιο σχεδόν επίπεδο το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει καλύτερα ή ίδια αποτελέσματα

Μικρή μείωση παρατηρείται στο ποσοστό αυτών, που αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις τους το επόμενο εξάμηνο, υποχωρώντας στο 51% από το 54% του προηγούμενου κύματος. Στο ίδιο επίπεδο, 41% το ποσοστό αυτών που αναμένουν τα ίδια αποτελέσματα. Μικρή αύξηση στο 8% από το 5%, αυτών, που αναμένουν χειρότερα αποτελέσματα.

Η κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεων πρωταθλητής στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής

Ιεραρχώντας τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, 26,9% δηλώνει ότι είναι η κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεων, 25% το μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο, 20,2% το κόστος ενέργειας και καυσίμων, 13,5 η έλλειψη ρευστότητας, 8,7% η εύρεση προσωπικού, 1,9% η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 3,8% άλλο.

Η εξόφληση λογαριασμών, υποχρέωση που δυσκολεύει τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη

Στην κορυφή των υποχρεώσεων που δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, η εξόφληση λογαριασμών με ποσοστό 28,1%, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για το 20,1%, η καταβολή δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές για το 19,1%, η καταβολή μισθών για το 11,2%, η εξόφληση προμηθευτών για το 9%, ενώ άλλο δηλώνει το 12,4%.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν στοιχεία, που θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά για τις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τα στοιχεία που θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά για τις επιχειρήσεις, 28,2% δηλώνει ότι το κυριότερο είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ακολουθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός για το 24,7%, η βελτίωση της παραγωγικότητας για το 17,6%, ενέργειες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για το 10,6%, υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας για το 7,1% και άλλο για το 11,8%.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2024. Το δείγμα αποτελείται από 345 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr).

Ιωάννης Κουφίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής