Από τον Δήμο Ελευσίνας ξεκινά πιλοτικά το έργο WiFi4Greece

Η Ελευσίνα επιλέχθηκε ως ο πρώτος Δήμος στον οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά το έργο WiFi4Greece, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ενημερώνει ο δήμαρχος της πόλης Αργύρης Οικονόμου, μέσω του facebook.

Το έργο απευθύνεται σε Δήμους Πολιτιστικού και Tουριστικού ενδιαφέροντος και τα access points αναμένεται να τοποθετηθούν επί του παραλιακού μετώπου.

Πρόκειται για προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και την υποστήριξη λειτουργίας τους για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Θα υπάρχει δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω #WiFiHotspots και μισθωμένου κυκλώματος internet, δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, χρησιμοποιώντας access points τεχνολογίας WiFi6.

“Είναι πολύ σημαντικό που ένα τέτοιο έργο ξεκινάει από την πόλη μας, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως τουριστικός προορισμός!”, σημειώνει ο δήμαρχος Ελευσίνας.

22.5.2023