Από φυσικές καταστροφές και διαχείριση υδάτων ξεκινά το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων Κράτους – Αυτοδιοίκηση

Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και την διαχείριση των υδάτινων πόρων θα είναι τα πρώτα… «κουβάρια» που θα επιχειρήσει να ξετυλίξει ο μηχανισμός για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που εισάγει για πρώτη φορά το υπουργείο Εσωτερικών μέσω νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο μηχανισμός αυτός θα αντιμετωπίσει το βασικό και διαχρονικό ζήτημα στο θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης (κεντρικό κράτος, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Αυτοδιοίκηση), που είναι το «ποιος κάνει τι».

«Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα επί σειρά ετών διότι είναι εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο με νομικές, οργανωτικές και οικονομικές πτυχές, οι οποίες ποτέ δεν ενσωματώθηκαν σε μια δομή. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός να πει για κάθε μεταφορά αρμοδιοτήτων πόσο προσωπικό και πόσοι πόροι απαιτούνται και πόσο επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό», σημείωσε ο κ. Βορίδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «αφού οι κρατικές αρμοδιότητες είναι 20.000, τότε μιλάμε για έναν νομικό, οργανωτικό και οικονομικό εφιάλτη».

Μέχρι τώρα ανάλογα εγχειρήματα επιχειρούνται να λυθούν με πολιτικές συζητήσεις, ωστόσο έχουν πενιχρά αποτελέσματα λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος, είπε ο υπουργός, αναφέροντας ενδεικτικά τον τομέα της διαχείρισης υδάτων, όπου υπάρχουν 240.000 αδειοδοτημένες και πάνω από 700.000 μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις.

Αναφερόμενος στην μεθοδολογία που εισάγεται για το ξεκαθάρισμα και την αναδιανομή των αρμοδιοτήτων, ο κ. Βορίδης είπε ότι με βάση διεθνή πρότυπα, ομαδοποιούνται οι δημόσιες πολιτικές σε 10 λειτουργικές περιοχές, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 41 λειτουργικούς τομείς.

Οι Λειτουργικές Περιοχές είναι οι εξής:

  1. Κοινωνική Πολιτική, Απασχόληση και Δημόσια Υγεία,
  2. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός,
  3. Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία,
  4. Υποδομές και Μεταφορές,
  5. Αγροτική Ανάπτυξη,
  6. Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός,
  7. Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία,
  8. Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του Πολίτη,
  9. Οικονομική Διαχείριση και Προμήθειες και
  10. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικές Λειτουργίες.

Η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων σε λειτουργικές περιοχές και τομείς θα γίνεται μέσω ενός λογισμικού, το οποίο θα εντοπίζει τα σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις ξεκαθαρίσματος, αποσαφήνισης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, θα συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, υπό τον γ.γ. Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών και θα εισηγείται στον υπουργό Εσωτερικών για θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Ο τελευταίος, εφόσον την αποδεχτεί, την καταθέτει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία που θα εξελιχθεί εν συνεχεία θα είναι δεσμευτική για το σύνολο της κυβέρνησης.

Ο μηχανισμός αυτός θα εκπονεί ετήσια σχέδια δράσης, για τα οποία θα καταθέτει απολογισμό.

Τα πρώτα σχέδια δράσης, όπως ανέφερε ο κ. Βορίδης θα σχετίζονται με την αναδιανομή αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με τις φυσικές καταστροφές και με την διαχείριση υδάτων.

Θα ακολουθήσει η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες. Από αυτή τη διαδικασία θα περνά κάθε νομοσχέδιο που θα εισάγει μια νέα αρμοδιότητα με αυξημένη πολυπλοκότητα που θα εμπλέκονται πολλοί φορείς.

Το νομοσχέδιο θα είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 7 Δεκεμβρίου. Επιδίωξη του υπουργείου είναι να έχει εισαχθεί στη Βουλή και να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στις επιτροπές την τελευταία εβδομάδα πριν το κλείσιμο του κοινοβουλίου για τις γιορτές.

1.12.2022