Βεβαίωση προστίμου που επιβλήθηκε σε beach bar στη Μύκονο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος:

΄΄Κοινοποιήθηκε, Παρασκευή 7/7 στην επιχείρηση και βεβαιώθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ το πρόστιμο, ύψους 13.121.781 ευρώ, που είχε επιβληθεί σε beach bar στον Πάνορμο Μυκόνου.

To πρόστιμο είχε επιβληθεί, ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε από μικτό κλιμάκιο ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 4.4.2023.

Η επιχείρηση προχώρησε με ιδία μέσα σε κατεδαφίσεις καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Δόμησης Σύρου Ερμούπολης.

Ορίστηκε Ελεγκτής δόμησης, ο οποίος στις 9.6.2023 που έκανε έλεγχο, διαπίστωσε ότι είχε γίνει κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε δύο ΚΑΕΚ (Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου).

Το πόρισμα αυτό, έχει διαβιβαστεί στο δήμο με την υπόμνηση, η οποία ευθυγραμμίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ότι σε κάθε περίπτωση η άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων εντός των παραπάνω ΚΑΕΚ δεν μπορεί να εξαρτάται από άλλα ΚΑΕΚ, στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Ούτε μπορεί να επεκταθεί η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτά.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανοίξει παράνομα, θα γίνει, άμεσα, έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και αν χρησιμοποιηθεί τμήμα έκτασης, που έχει αυθαίρετες κατασκευές.  Ο νόμος θα εφαρμοστεί δίχως, απολύτως, καμία έκπτωση.΄΄

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ενδέχεται να σφραγιστεί, καθώς δεν έχει άδεια λειτουργίας από το 2017, ενώ εκκρεμεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου αίτηση του επιχειρηματία, που συζητήθηκε στις 13 Ιουνίου και ζητάει να ανασταλεί η απόφαση, για τη σφράγιση του καταστήματος, λόγω έλλειψης άδειας.

8.7.2023