Βενεζουέλα: Το Συμβούλιο της Ε.Ε. επανεξετάζει τα περιοριστικά μέτρα

Ενόψει της κατάστασης στη Βενεζουέλα, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα κατ’ εξαίρεση να παρατείνει τα περιοριστικά του μέτρα μόνο για έξι μήνες αντί για ένα έτος, έως τις 14 Μαΐου 2024 .

Αυτά τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων και εξοπλισμού για εσωτερική καταστολή καθώς και ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 54 άτομα που είναι καταχωρημένα στον κατάλογο . Σε σχέση με την τελευταία αναθεώρηση των μέτρων, ένα νεκρό άτομο αφαιρέθηκε από τον κατάλογο.

Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα, που ίσχυαν από τον Νοέμβριο του 2017, επιβλήθηκαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, για να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση δημοκρατικών κοινών λύσεων προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να ανταποκρίνεται στις πιεστικές ανάγκες του πληθυσμού. Αυτά τα στοχευμένα μέτρα είναι ευέλικτα και αναστρέψιμα και έχουν σχεδιαστεί για να μην βλάπτουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας.

Τα περιοριστικά μέτρα που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της κατάστασης στη Βενεζουέλα είναι ένα μέσο για την προώθηση μιας αξιόπιστης και ουσιαστικής διαδικασίας που οδηγεί σε μια ειρηνική λύση υπό τις διαπραγματεύσεις της Βενεζουέλας. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά είναι στοχευμένα, σταδιακά και ευέλικτα και μπορούν να κλιμακωθούν ή να αντιστραφούν ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία υπό την ηγεσία της Βενεζουέλας της 17ης Οκτωβρίου 2023, στα Μπαρμπάντος, η οποία αντιπροσωπεύει ένα θετικό και απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση μιας διαδικασίας διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης των περιοριστικών μέτρων του, το Συμβούλιο αποφάσισε να συντομεύσει κατ’ εξαίρεση τη διάρκεια της επερχόμενης ανανέωσης από 12 σε 6 μήνες.

Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να λάβει μέτρα και να εξετάσει τη χαλάρωση ή την άρση των περιοριστικών μέτρων ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής συμφωνίας, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται άδικα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης για τα μέλη του Τύπου, η ανεξαρτησία της εκλογικής διαδικασίας και των δικαστικών θεσμών που επιτρέπουν αξιόπιστες, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές και σεβασμό των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων. Έτσι, σύμφωνα με τα δηλωθέντα κίνητρα που οδήγησαν στη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων του σε 6 μήνες και είναι έτοιμο να επανέλθει σε αυτό το θέμα ανά πάσα στιγμή βάσει συγκεκριμένης, βιώσιμης και επαληθεύσιμης προόδου όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

13.11.2023