Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Το Συμβούλιο παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων έως τις 31 Μαρτίου 2024

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για την παράταση του πλαισίου για περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ικανότητά της να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε άτομα ή οντότητες που υπονομεύουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, τη συνταγματική τάξη και τη διεθνή προσωπικότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Μπορούν επίσης να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα εναντίον εκείνων που απειλούν σοβαρά την κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα ή υπονομεύουν τη Γενική Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη του Ντέιτον/Παρίσι .

Το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων προβλέπει απαγόρευση ταξιδιών στην ΕΕ για φυσικά πρόσωπα και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται στα άτομα της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς που αναφέρονται στον κατάλογο. Προς το παρόν, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο αυτό.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την κατηγορηματική δέσμευσή του στην προοπτική της ΕΕ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως ενιαία, ενωμένη και κυρίαρχη χώρα. Το Συμβούλιο λυπάται βαθύτατα για την παρατεταμένη πολιτική κρίση στη χώρα, προτρέπει την πλήρη επιστροφή στους κρατικούς θεσμούς και καλεί τους ηγέτες της χώρας να επικεντρωθούν εκ νέου στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την πρόοδο στην πορεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνταγματικής και εκλογικής μεταρρύθμισης και στον τομέα του κράτους δικαίου.

18.3.2022