Βόρεια Κορέα: Η ΕΕ προσθέτει στον κατάλογο κυρώσεων 8 άτομα και 4 οντότητες

Το Συμβούλιο πρόσθεσε 8 άτομα και 4 οντότητες στον κατάλογο εκείνων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ). Αυτά τα περιοριστικά μέτρα συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδιού, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στους απαριθμούμενους.

Οι νέες λίστες περιλαμβάνουν άτομα που κατείχαν ηγετικές θέσεις σε ιδρύματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του προγράμματος πυραύλων και άτομα και οντότητες που έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες αποφυγής κυρώσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κεφάλαια για τα παράνομα προγράμματα όπλων.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αποτρέψει τη ροή στοιχείων, χρηματοδότησης και γνώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη ΛΔΚ για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παράνομων προγραμμάτων όπλων της. Η ΕΕ καλεί τη ΛΔΚ να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες, να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να συνεχίσει τον διάλογο με τα σχετικά μέρη.

Η απόφαση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των προσώπων που καταγράφονται αυτόνομα από την ΕΕ σε 65. Επιπλέον, η ΕΕ έχει παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία 13 οντοτήτων ως μέρος του δικού της καθεστώτος κυρώσεων. Έχει επίσης μεταφέρει όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία επιβάλλουν κυρώσεις σε 80 άτομα και 75 οντότητες που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι νομικές πράξεις έχουν εκδοθεί με γραπτή διαδικασία. Περιλαμβάνουν τα ονόματα και τους ειδικούς λόγους καταχώρισης που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ιστορικό

Το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ κατά της ΛΔΚ εγκρίθηκε ως απάντηση στις δραστηριότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ, οι οποίες παραβιάζουν πολυάριθμα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ. Η ΕΕ όχι μόνο μεταφέρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον ΟΗΕ, αλλά έχει και τα δικά της αυτόνομα μέτρα, τα οποία συμπληρώνουν και ενισχύουν τις κυρώσεις που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ. Οι πρόσθετοι κατάλογοι που εγκρίθηκαν σήμερα είναι αυτόνομα μέτρα της ΕΕ  κατά της ΛΔΚ.

21.4.2022