Βόρεια Κορέα/ΛΔΚ: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την εκτόξευση άλλου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) στις 12 Ιουλίου για τέταρτη φορά φέτος. Η ΛΔΚ συνεχίζει να δείχνει την πρόθεσή της να αναπτύξει τα μέσα για την παράδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Αυτές οι ενέργειες απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η ΛΔΚ πρέπει να σταματήσει όλες τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κλιμακώνουν απερίσκεπτα τις στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή.

Η ΛΔΚ πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως με τις υποχρεώσεις της βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκαταλείποντας όλα τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και υπάρχοντα πυρηνικά προγράμματα, με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο και να σταματήσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

Αυτή είναι η μόνη βιώσιμη οδός για βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια στην κορεατική χερσόνησο. Η ΛΔΚ δεν μπορεί και δεν θα έχει ποτέ το καθεστώς ενός κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό καθεστώς από αυτή την άποψη. Η ΕΕ προτρέπει τη ΛΔΚ να επιστρέψει αμέσως σε πλήρη συμμόρφωση με τη NPT ως κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και τη Συμφωνία Ολοκληρωμένων Διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), να θέσει σε ισχύ το πρόσθετο πρωτόκολλο και να υπογράψει και να επικυρώσει τη Συνθήκη για την Ολοκληρωμένη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών . Η χρήση των πόρων της ΛΔΚ για την υποστήριξη των παράνομων οπλικών προγραμμάτων της επιδεινώνει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που υπέστη μεγάλο μέρος του πληθυσμού της.

Η ΕΕ καλεί εκ νέου τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο για να στηρίξει τη διεθνή αρχιτεκτονική μη διάδοσης και να αποτρέψει τη ΛΔΚ από την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή. Είναι κρίσιμο όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, ιδιαίτερα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων του ΟΗΕ και να παροτρύνουν τη ΛΔΚ να ξαναρχίσει ουσιαστικό διάλογο με όλα τα μέρη.

Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ιαπωνία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς εταίρους για την προώθηση μιας ουσιαστικής διπλωματικής διαδικασίας με στόχο την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας μέσω της πλήρους, επαληθεύσιμης και μη αναστρέψιμης αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου.

15,7.2023