Γ. Γεραπετρίτης: H Ελλάδα έχει θέσει το τρίπτυχο κλίμα-ειρήνη και ασφάλεια

Παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετριτής, στο 3ο Υπουργικό forum Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ινδοειρηνικού

Το σημερινό Φόρουμ αποτελεί ευκαιρία να ασχοληθούμε με μία σειρά καίριων κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την πράσινη μετάβαση, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική προσαρμογή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την πράσινη ναυτιλία και τον βιώσιμο τουρισμό. Θα τονίσω κάποια θέματα:

Πρώτον, η προστασία των ωκεανών είναι ζωτικής σημασίας. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την 9η Διάσκεψη Our Ocean Conference στην Αθήνα, στις 16-17 Απριλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού, αναφορικά με τις δεσμεύσεις για την προστασία των ωκεανών. Η Διάσκεψη θα επικεντρωθεί επίσης, στο βιώσιμο τουρισμό, την πράσινη ναυτιλία, τη μείωση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και την πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει έναν Οδικό Χάρτη με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους για τη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν πάνω από το μισό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω του αέρα και του ήλιου. Δεδομένου ότι η πράσινη μετάβαση συνιστά κινητήρια δύναμη υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, και της βιώσιμης ανάπτυξης τοπικών κοινοτήτων, η Ελλάδα έχει εκκινήσει την πρωτοβουλία “GR-eco Islands”. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μετατροπή των ελληνικών νησιών σε μοντέλα ενεργειακής αυτονομίας, κυκλικής οικονομίας για το νερό και τα απόβλητα, και οικολογικής κινητικότητας. Προσβλέπουμε να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία με τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού. Η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης συνιστά, επίσης, υψηλή μας προτεραιότητα.
Έχουμε δεσμευθεί να μειώσουμε κατά το ήμισυ τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα  και επίσης, να μειώσουμε την απελευθέρωση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον κατά 30%, έως το 2030.

H Ελλάδα έχει θέσει το τρίπτυχο κλίμα-ειρήνη και ασφάλεια, ως προτεραιότητα της υποψηφιότητάς της, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με όλους εσάς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενισχυμένη πολυμερής συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών μας συστημάτων.

Η Συμφωνία των Παρισίων, η Ατζέντα 2030 και το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα πρέπει να συνεχίσουν να κατευθύνουν τα βήματά μας, χωρίς να μένει κανείς πίσω.

Ευχαριστώ.