Ε.Ε: Δήλωση της Προεδρίας σχετικά με τον συντονισμό των ταξιδιωτικών μέτρων για τη νόσο COVID-19- Σύσταση για τεστ κορονοϊού στους ταξιδιώτες από την Κίνα

«Η Σουηδία συγκάλεσε τη συνεδρίαση της IPCR για να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση και το ζήτημα των περιορισμών εισόδου στους ταξιδιώτες από την Κίνα. Είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει πλέον υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση, παρέχοντας συνθήκες για τη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης», δήλωσε ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας κ. Jakob Forssmed.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προληπτική προσέγγιση υπό το πρίσμα των εξελίξεων της νόσου COVID-19 στην Κίνα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη για επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από την Κίνα από τις 8 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τα παρακάτω.

  • Τα κράτη μέλη συμφωνούν να συστήσουν σε όλους τους επιβάτες πτήσεων από και προς την Κίνα να φορούν ιατρική μάσκα ή αναπνευστήρες FFP2/N95/KN95.
  • Τα κράτη μέλη συμφωνούν να εκδίδουν συμβουλές προς τους εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες που προέρχονται από ή προορίζονται για την Κίνα, καθώς και προς τα αεροσκάφη και το προσωπικό των αερολιμένων, σχετικά με τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και υγείας.
  • Συνιστάται θερμά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν, για όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από την Κίνα προς τα κράτη μέλη, την απαίτηση για αρνητικό τεστ COVID-19 που θα έχει διενεργηθεί το πολύ 48 ώρες πριν από την αναχώρηση από την Κίνα.
  • Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν τα μέτρα αυτά με:
    • Τυχαίοι διαγνωστικοί έλεγχοι των επιβατών που φθάνουν από την Κίνα κατά την άφιξή τους στα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, και αλληλούχιση όλων των θετικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης.
    • Δοκιμή και αλληλούχιση λυμάτων από αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που φθάνουν από την Κίνα.
    • Συνέχιση της προώθησης της ανταλλαγής εμβολίων και της χρήσης εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων, ιδίως μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.

Ο IPCR, με την υποστήριξη του ECDC και της ΕΥΕΔ, και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του ΠΟΥ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις εξελίξεις στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των δεδομένων που ανταλλάσσονται, με σκοπό να διασφαλιστεί ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ τυχόν μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επανεξετάσουν τα μέτρα που θεσπίστηκαν έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.