Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων χωρών σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει των ενεργειών της Ρωσίας

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2022/264 1 .

Το Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Οι υποψήφιες χώρες Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Αλβανία 2 , η χώρα της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και πιθανή υποψήφια χώρα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία ευθυγραμμίζονται με παρούσα απόφαση του Συμβουλίου.

Θα διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση του Συμβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει αυτή τη δέσμευση και τη χαιρετίζει.

1 Δημοσιεύθηκε στις 23.02.2022 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. L 42 I, p. 95.

Η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία συνεχίζουν να συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

 

1.3.2022