Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη συμφωνία του Eurogroup για το μέλλον της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Το Eurogroup συμφώνησε σε μια δήλωση για το μέλλον της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) τον Μάρτιο και χθες κάναμε το πρώτο βήμα προς την παράδοσή της.

Η έγκριση από τους ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής για το ευρώ και η επακόλουθη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσαν την επικαιρότητα των προτεραιοτήτων που έχουμε συμφωνήσει. Η παράδοση μιας αληθινής CMU δεν θα συμβεί ταυτόχρονα ως ένα ενιαίο γεγονός, αλλά θα εξελιχθεί μέσα από συνεπή και συγκεκριμένα βήματα που συλλογικά θα υλοποιήσουν το όραμα στο οποίο έχουμε δεσμευτεί.

Υπάρχουν δύο ευρείες οδοί για να δοθεί συνέχεια στη δήλωσή μας – πρωτοβουλίες που θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του επόμενου νομοθετικού κύκλου και μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Οι υπουργοί ενέκριναν χθες ένα πρόγραμμα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη CMU, το οποίο θα διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας μας παραμένει στην κορυφή της ατζέντας μας. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα προωθηθεί από Υπουργούς επικουρούμενους από τους Αναπληρωτές μας, με βάση τις σχετικές δομές τεχνικής υποστήριξης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το Eurogroup σε μορφή χωρίς αποκλεισμούς θα παραμείνει αδρανοποιημένο από την πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας μας.

15.5.2024