Δήλωση του προέδρου του Eurogroup, Paschal Donohoe, για την επιλογή του Διευθύνοντα Συμβούλου του ESM

Στις 17 Μαρτίου, κάλεσα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να υποβάλουν υποψηφίους για να διαδεχθούν τον Κλάους Ρέγκλινγκ, η θητεία του οποίου ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα λήξει στις 7 Οκτωβρίου 2022.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε σήμερα και έλαβα τις ακόλουθες υποψηφιότητες:

  • Η Ιταλία πρότεινε τον Μάρκο Μπούτι.
  • Το Λουξεμβούργο πρότεινε τον Pierre Gramegna.
  • Η Ολλανδία πρότεινε τον Menno Snel.
  • Η Πορτογαλία πρότεινε τον Ζοάο Λεάο.

Θα συζητήσουμε αυτές τις υποψηφιότητες στη συνεδρίασή μας στο Eurogroup της 23ης Μαΐου 2022.

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM αναμένεται στη συνέχεια να διορίσει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο στην ετήσια συνεδρίασή του στις 16 Ιουνίου με ειδική πλειοψηφία, δηλαδή το 80% των ψήφων. Τα δικαιώματα ψήφου είναι ίσα με τον αριθμό των μετοχών που κατανέμονται σε κάθε μέλος του ESM στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ESM.

Ο ESM είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Λουξεμβούργο, ο οποίος ιδρύθηκε από κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ το 2012. Αποστολή του είναι να επιτρέψει στις χώρες της ζώνης του ευρώ να αποφύγουν και να ξεπεράσουν τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ευημερία παρέχοντας δάνεια και άλλα είδη οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρή οικονομική δυσπραγία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (MD) είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των τρεχουσών εργασιών του ESM. Ο MD ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού και προεδρεύει του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το MD έχει θητεία πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

         Eurogroup δελτίο τύπου 2 Μαΐου 2022 19:00

2.5.2022