Δήλωση του Προέδρου Michel στην παράλληλη εκδήλωση της συνόδου κορυφής της G7 σχετικά με την εταιρική σχέση για τις παγκόσμιες υποδομές και τις επενδύσεις

Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την εταιρική σχέση της G7 για τις παγκόσμιες υποδομές και επενδύσεις. Ο λόγος για αυτό είναι απλός. Ήμασταν πάντα ηγέτης στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 46% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε χρόνο, σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη χρηματοδότηση περισσότερης ειρήνης, περισσότερης ευημερίας και περισσότερης ανάπτυξης.

Η G7 είναι προσηλωμένη στις αξίες, τα πρότυπα, τη διαφάνεια, τις αρχές, όπως και η ΕΕ. Εστιάζουμε σε έξυπνες, καθαρές και ασφαλείς επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές καθώς και σε ψηφιακές υποδομές, κλίμα, ενέργεια και μεταφορές. Επενδύουμε επίσης στη δύναμη και τις δυνατότητες των ανθρώπων, στην εκπαίδευση και την υγεία τους καθώς και στην έρευνα αιχμής.

Η ΕΕ είναι ένα έργο ειρήνης και ευημερίας. Είναι αγκυροβολημένο στο κράτος δικαίου και στην πολυμερή προσέγγιση. Συγκεντρώνουμε τους εταίρους μας γύρω από υψηλά πρότυπα σε ανθρώπινα, κοινωνικά και δικαιώματα των εργαζομένων.

Η εταιρική μας σχέση G7 θέλει να προωθήσει υποδομές που είναι βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές και υψηλής ποιότητας, στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η επένδυση της ΕΕ σε εμβόλια και παραγωγή φαρμάκων, ιδίως στις αφρικανικές χώρες Οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (MDB) θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μαζί με τη δημόσια υποστήριξή μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί επίσης την πρωτοβουλία Global Gateway. Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής, τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώσαμε ένα επενδυτικό πακέτο Αφρικής-Ευρώπης ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ Επενδύουμε σε πολλά έργα, στην Αφρική και με την Αφρική. Το υποβρύχιο EurAfrica Gateway Cable και η τοπική φαρμακευτική συνεργασία είναι δύο καλά παραδείγματα. Επιπλέον, στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, δραστηριοποιούμαστε πολύ στον τομέα της βιώσιμης συνδεσιμότητας στις μεταφορές, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Εν κατακλείδι, χρειαζόμαστε αξίες και πρότυπα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε πλήρως ενωμένοι. Είμαι πεπεισμένος ότι η G7 και η ΕΕ παίρνουν τη σωστή κατεύθυνση για μια πιο σταθερή και στραμμένη προς το μέλλον εταιρική σχέση.

Ευχαριστώ.

 

27.6.2022