Δήλωση του Eurogroup σχετικά με το επικαιροποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού της Σλοβακίας για το 2024

Χαιρετίζουμε την υποβολή του ενημερωμένου σχεδίου δημοσιονομικού σχεδίου (DBP) για το 2024 της Σλοβακίας στις 12 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της γνώμης της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε νόμο στις 21 Δεκεμβρίου 2023, λίγο μετά την υποβολή του επικαιροποιημένου DBP και πριν από τη δημοσίευση της Γνώμης της Επιτροπής. Από αυτή την άποψη, υπενθυμίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Two Pack απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τα DBP τους πολύ νωρίτερα από την προβλεπόμενη έγκριση του προϋπολογισμού από το εθνικό Κοινοβούλιο, επιτρέποντας στην Επιτροπή να εκδώσει γνώμη και στο Eurogroup να συζητήσουν σε αυτή τη βάση, πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η δήλωση της Σλοβακίας δεν τηρούσε τον Κώδικα Συμπεριφοράς των δύο δεσμών, λόγω της απόφασης να υπάρχει προϋπολογισμός πριν από το τέλος του έτους και να αποφευχθεί η λειτουργία βάσει προσωρινού προϋπολογισμού και η σχετική αβεβαιότητα μετά τις εκλογές το φθινόπωρο. Υπενθυμίζουμε τη σημασία της τήρησης των απαιτήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Two Pack.

Συμφωνούμε με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία επισημαίνει τον κίνδυνο η επικαιροποιημένη DBP της Σλοβακίας να μην είναι σύμφωνη με τις δημοσιονομικές συστάσεις του Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2023. Το Eurogroup καλεί τη Σλοβακία να εξετάσει εγκαίρως και όπως είναι απαραίτητο να λάβει μέτρα για αντιμετώπιση των κινδύνων που εντόπισε η Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο και χαιρετίζει τη δέσμευση της Σλοβακίας να δώσει συνέχεια όπως απαιτείται, μεταξύ άλλων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το 2024.

Υπενθυμίζουμε τις προθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος που βασίζονται στο έλλειμμα και, σύμφωνα με τη δήλωσή μας του Δεκεμβρίου για τα DBPs, ενθαρρύνουμε τη Σλοβακία και άλλα κράτη μέλη με ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις τακτικά και να ενισχύει τον συντονισμό της πολιτικής του.

1.3.2024