Δήλωση των αιθουσαρχών του ΙΝΤΕΑΛ και του ΑΣΤΟΡ

Η παρέμβαση του κ. πρωθυπουργού δείχνει πόσο επιβεβλημένη είναι η διάσωση των δύο κινηματογράφων Ιντεάλ και Άστορ. Μετά την κα Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας,  είναι πολύ σημαντικό που αναγνωρίζει και εκείνος πως πρέπει να χαρακτηριστεί ως ιστορικά προστατευόμενη και δεσμευτική η χρήση κινηματογράφου των δυο αυτών αιθουσών.

Εάν όμως, προστεθούν και άλλες παράλληλες χρήσεις  «πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού», τότε ο εκάστοτε νέος επενδυτής-διαχειριστής θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μια από τις άλλες χρήσεις (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, θεάτρου, συνεδριακού κέντρου, κλπ), καταργώντας αυτή του κινηματογράφου, όντας μάλιστα σύμφωνος και νόμιμος με τις χρήσεις μιας απόφασης, αφού αυτή θα προβλέπεται, όπως την προτείνει ο κ. πρωθυπουργός.

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να κριθεί διατηρητέα η χρήση των δυο αιθουσών αποκλειστικά ως κινηματογράφου, αφού εξάλλου αυτή είναι και η διαχρονικά εγκατεστημένη χρήση που τους έχει συνδέσει αναπόσπαστα με την μνήμη και την κοινωνική ζωή των κατοίκων της Αθήνας.

Φιλικά,

οι αιθουσάρχες
των κινηματογράφων

ΙΝΤΕΑΛ και ΑΣΤΟΡ

10.4.2023