Δήμος Αγίου Δημητρίου: Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα δωρεάν θαλάσσια μπάνια 2024

Πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς δημοτών-κατοίκων στην Πλαζ Γλυφάδας, για θαλάσσια μπάνια, κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2024 υλοποιεί ο δήμος Αγίου Δημητρίου.

Το πρόγραμμα θα εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή με δύο διαδρομές και  για  τρία 15νθήμερα:

  • Α’ δεκαπενθήμερο: 1 Ιουλίου – 12 Ιουλίου
  • Β’ δεκαπενθήμερο: 15 Ιουλίου – 26 Ιουλίου
  • Γ’ δεκαπενθήμερο: 29 Ιουλίου – 9 Αυγούστου

Παραλαβή καρτών συμμετοχής δικαιούχων

Οι κάρτες συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα διανέμονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, από  08:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στο Δ΄ ΚΑΠΗ (Θεσσαλίας 10) μέχρι την εξάντληση των καρτών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δημότες/ισσες και κάτοικοι θα παραλαμβάνουν την κάρτα αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας:

Δικαιολογητικά  συμμετοχής για  τα ενήλικα μέλη  της  οικογένειας (σε φωτοτυπία)

  1. Αστυνομική ταυτότητα.
    2. Μικρή πρόσφατη φωτογραφία.
  2. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή Ε1 φορολογικής δήλωσης (πρόσφατο) ή
    κάρτα μέλους ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου.

Δικαιολογητικά  συμμετοχής για  τα  ανήλικα μέλη

Για τη συμμετοχή ανηλίκων απαιτούνται, υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο της υπογραφής ΚΑΙ από τους  δύο (2) γονείς.

23.6.2024