Δήμος Αγίου Δημητρίου: Δάνεια ύψους 5,5 εκ. ευρώ από το ΤΠΔ ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο

Εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγίου Δημητρίου οι όροι λήψης δύο δανείων, το πρώτο για την  ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και το δεύτερο για επενδύσεις.  Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η λήψη δανείου ύψους 3.039.686,97 ευρώ με σκοπό την  ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έτους 2024, καθώς και επενδυτικού δανείου 2.586.673,84 ευρώ.

Ο δανεισμός θα γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σταθερό επιτόκιο 4,75% για τα 10 πρώτα χρονιά και κυμαινόμενο για τα υπόλοιπα.  Η λήψη των δανείων, σύμφωνα με τον δήμαρχος Στέλιο Μαμαλάκη,  κρίθηκε αναγκαία πρώτον για να καλυφθεί το διαχρονικό έλλειμμα,  το οποίο δημιουργήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση και δεύτερον για να συνεχιστούν έργα υποδομών τα οποία είναι σε εξέλιξη.  Σύμφωνα με τον ίδιο η επιλογή του δανεισμού αποτελεί μονόδρομο, καθώς σε διαφορετική  περίπτωση θα έπρεπε να υπάρξουν περικοπές σε λειτουργικές δαπάνες και σε αναγκαίες κοινωνικές παροχές.

12.6.2024