Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού : Συνεργασία Δήμου και Παντείου Πανεπιστημίου

Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων, υπέγραψαν ο δήμαρχος Αγίων  Αναργύρων-Καματερού  Σταύρος Τσίρμπας και η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια, Χριστίνα Κουλούρη.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•    Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του από κοινού σχεδιασμού, συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
•    Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
•    Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:
•    Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες του Δήμου.
•     Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στο πεδίο εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας, και τα λοιπά συναφή επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.).

«Η εξωστρέφεια του Δήμου μας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους στην πολιτική μας. Είναι τιμή μας η συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Πρύτανη κα Κουλούρη ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και τη διάδοση του αγαθού της παιδείας», τόνισε ο δήμαρχος Σταύρος Τσίρμπας.

12.2.2023