Δήμος Αγίων Αναργύρων –Καματερού: Κάλεσμα συμμετοχής στην έρευνα για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών

Δήμος Αγίων Αναργύρων –Καματερού

Κάλεσμα συμμετοχής στην έρευνα για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών, απευθύνει στους πολίτες της περιοχής, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων –Καματερού. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης με τίτλο “REVERTER- Deep REnovation roadmaps to decrease households VulnERability To Energy poverty”, η οποία χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα « LIFE-2021-CET-ENERPOV».

Η δράση υλοποιείται από σύμπραξη συνολικά 12 εταίρων (δήμοι και φορείς) από Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Λετονία.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συμμετέχει στη δράση ως συνεργαζόμενος φορέας. Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

Για το λόγο αυτό, η έρευνα αφορά στην ενεργειακή φτώχεια και τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών – ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και επίκαιρο. Η ενεργειακή φτώχεια είναι κατά βάση συνδεδεμένη με τις υψηλές τιμές ενέργειας, το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών.
Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και τις 30/6/2023 και η συμπλήρωσή του διαρκεί 10-12 λεπτά.

Τα δεδομένα ή τα σχόλια που συλλέγονται είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και ειδικότερα για την εξαγωγή γενικών στατιστικών αποτελεσμάτων.

2.5.2023