Δήμος Αγρινίου : Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινόχρηστων χώρων αναψυχής

Δήμος Αγρινίου

Στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας, ο Δήμος Αγρινίου, προχωρά σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στα «Αμπάρια» Παναιτωλίου και στην Ανάληψη Δαφνιά. Ήδη ο δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Παπαναστασίου, υπέγραψε τη σύμβαση για τη «Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

Πιό συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Δήμο οι παρεμβάσεις στα «Αμπάρια» Παναιτωλίου, προβλέπουν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών  που έχουν φθαρεί (ξύλινα παγκάκια και τραπέζια με προσθήκη καινούργιων), πλήρη αναβάθμιση των οργάνων της παιδικής χαράς και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου, αναβάθμιση του υπάρχοντος ηλεκτροφωτισμού  μενέα φωτιστικά τύπο led για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην Ανάληψη Δαφνιά, θα γίνουν τοπικές συντηρήσεις, καθαρισμοί, τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών και τραπεζιών, ξύλινων κάδων απορριμμάτων καθώς και επισκευή – συμπλήρωση και αναβάθμιση στύλων ηλεκτροφωτισμού με νέους τύπο led.

«Η λίμνη Τριχωνίδα είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και προορισμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αναβαθμίζουμε τις υφιστάμενες υποδομές καθιστώντας τις δύο παραλίμνιες περιοχές ακόμη πιο επισκέψιμες. Οι κάτοικοι θα μπορούν να χαίρονται και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους τόσο στα Αμπάρια όσο και στην Ανάληψη. Και με το έργο αυτό κάνουμε πράξη τις προτεραιότητές μας. Δίνουμε αξία στον τόπο μας», είπε ο δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου, αναφερόμενος στη σημασία του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αλιεία&Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 μέσω της Τριχωνίδας ΑΕ.

4.9.2022