Δήμος Αγρινίου : 1,2 εκ. € για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Στην ανακατασκευή των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών προχωρά ο Δήμος Αγρινίου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισμού 1.220.000,00 €, από τον δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου.

Το έργο αφορά επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, προκειμένου να διασφαλιστεί  η καλή λειτουργία των συγκεκριμένων Δομών και η ασφάλεια των παιδιών που φιλοξενούνται.

«Επιβεβαιώνουμε την φροντίδα και την ευαισθησία μας για τους  Δημοτικούς  Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς. Με ένα μεγάλο έργο υλοποιούμε  ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις για τις δομές σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες και αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες για να κάνουμε έργα χρήσιμα στην κοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαναστασίου.

16.3.2024