Δήμος Αγ. Παρασκευής : Αυτοψίες του δημάρχου στα υπό εξέλιξη έργα στην πόλη

Δήμος Αγ. Παρασκευής

Αυτοψίες  σε υπό εξέλιξη έργα ξεκίνησε ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αλλά και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει και χρήζουν άμεσης επίλυσης, με στόχο τα έργα να προχωρήσουν απρόσκοπτα.

Ήδη ο κ. Μυλωνάκης, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Υποδομών, Δικτύων και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λαμπρινή (Λιάνα) Σιούλα επισκέφθηκε το έργο ανάπλασης της οδού Ειρήνης και επιθεώρησε τις υπό εξέλιξη εργασίες ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην περιοχή των Πευκακίων.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες επισκέψεις στα έργα ανάπλασης στην πλατεία Αγ. Ιωάννου, καθώς και στο εργοτάξιο ανακατασκευής της Βίλας Ιόλα.

Στόχος των επισκέψεων είναι αφενός η διασφάλιση της ακριβούς τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των εργασιών στη βάση των ισχυόντων συμβάσεων. Αφετέρου η ενδελεχής ενημέρωση για την πορεία των έργων και η εξέταση, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, πιθανών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των έργων και την αποφυγή κακοτεχνιών.

«Πήραμε την πρωτοβουλία να επιθεωρούμε σε τακτική βάση την πορεία εργασιών σε έργα που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως θα παραδοθούν έγκαιρα και με την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση, για τους διερχόμενους οδηγούς και τους δημότες μας. Η διοίκηση του Δήμου έχει συνέχεια και σ’ αυτό το πλαίσιο θα μεριμνήσουμε για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί από τις υπάρχουσες συμβάσεις αλλά και την άμεση παρέμβαση μας, όπου απαιτείται, σε περίπτωση αστοχιών», δήλωσε ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής.

26.1.2024