Δήμος Αιγάλεω: Λειτουργία πλατφόρμας GIS στον Δήμο

Σε δοκιμαστική λειτουργία θέτει ο Δήμος Αιγάλεω  τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) στη διεύθυνση: gis.egaleo.gr.

Η νέα αυτή πλατφόρμα δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τον Δήμο μας.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για:

  • Τοποθεσίες και χρήσεις γης
  • Σημεία ενδιαφέροντος και δημοτικές υπηρεσίες
  • Στοιχεία υποδομών και κοινόχρηστων χώρων
  • Πολεοδομικές πληροφορίες

Η πλατφόρμα GIS είναι ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια, την πληροφόρηση και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών  στις διαδικασίες που αφορούν την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της πόλης, όπως σημειώνει ο Δήμος Αιγάλεω, και καλεί τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατφόρμα, να εξερευνήσουν τις δυνατότητές της και να συμβάλλουν με τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους στην περαιτέρω βελτίωσή της.

6.6.2024