Δήμος Αιγάλεω : Συνεργασία Δήμου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δήμος Αιγάλεω

Κοινές δράσεις, που περιλαμβάνουν ερευνητική συνεργασία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κοινό σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων και συνεργασία σε προγράμματα πολιτικής προστασίας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Αιγάλεω και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Εκ μέρους του Δήμου Αιγάλεω τη συμφωνία υπέγραψε ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης.
Στην τελετή παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω Χρήστος Αρβανίτης, ο Αντιδήμαρχος Κυθρέας Μάριος Ζαμπακίδης και ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CERIDES Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας.

29.7.2022