Δήμος Αιγάλεω : Φάρμακα σε κοινότητα της Αρκαδίας από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

Δήμος Αιγάλεω

Σε μια πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, προχώρησε το Κοινωνικό Φαρμακείο, του Δήμου Αιγάλεω.

Διέθεσε φάρμακα από τα αποθέματά του, στην Κοινότητα Βλαχοκερασιάς του νομού Αρκαδίας, μετά από σχετικό αίτημα της Κοινότητας προς τον Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα.

18.8.2022