Δήμος Αλεξάνδρειας : Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Δήμος Αλεξάνδρειας 

Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, Πληροφορικοί), απευθύνει ο δήμος Αλεξάνδρειας, για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στόχος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, όπως επισημαίνει, παραμένει η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Η επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας οφείλεται αποκλειστικά στη δυναμική και ενεργητική παρουσία των εθελοντών καθηγητών, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές.

«Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα η αδυναμία των οικογενειών να καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες τους, όπως και την στήριξη των παιδιών τους στην μόρφωση, καθιστούν απαραίτητη όσο ποτέ την εθελοντική συνδρομή των εκπαιδευτικών για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής για όγδοη χρονιά», επαναλαμβάνει εμφατικά ο αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Στ. Δριστάς

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλεί τους εκπαιδευτικούς  που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία καθημερινά (08:00 – 16:00) στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας που στεγάζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23330-53071/23330-53072

5.9.2022