Δήμος Αλεξανδρούπολης : Πρόταση για υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε Πέπλου

Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Ολοκληρωμένη πρόταση για το έργο της  υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Πέπλου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων» του ΥΠΑΑΤ, κατέθεσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000€ και αφορά στην υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου 3.000 μέτρων ώστε μετά την ολοκλήρωσή του να αρδεύει τις περιοχές Κάμπος Κήπων-Ερημοκκλήσι-Μαυρολίμνη- Καψάλι Πέπλου.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον αγροτικό κόσμο της Δημοτικής Κοινότητας Πέπλου, σύμφωνα με τον Δήμο,  αφού με την υλοποίησή του θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών άρδευσης ελαχιστοποιώντας συγχρόνως το κόστος παραγωγής για τους αγρότες.

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε με πιο εντατικούς ρυθμούς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που έχουν ως απώτερο στόχο το συμφέρον των αγροτών, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη του τόπου μας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

21.4.2021