Δήμος Αμυνταίου : Διάκριση για το έργο της τηλεθέρμανσης με βιομάζα

Δήμος Αμυνταίου 

Τιμητική διάκριση για το έργο της τηλεθέρμανσης με βιομάζα, έλαβε ο δήμος Αμυνταίου και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, στο πλαίσιο του Ειδικού Επενδυτικού και Επιστημονικού Φόρουμ  με θέμα την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία.

Ο δήμος Αμυνταίου ήταν ο πρώτος δήμος της Δυτικής Μακεδονίας που βίωσε τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, καθώς ο ΑΗΣ Αμυνταίου, ο οποίος τροφοδοτούσε και τη μονάδα Τηλεθέρμανσης είναι ο πρώτος από όλους τους λιγνιτικούς σταθμούς της περιοχής ,που αποσύρθηκε από τον Απρίλιο του 2020.  Οι υπόλοιπες Τηλεθερμάνσεις στη Δυτ. Μακεδονία συνεχίζουν και παίρνουν τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ.

Ωστόσο ο δήμος Αμυνταίου και η ΔΕΤΕΠΑ –  όντας ο μικρότερος δήμος της Δυτ. Μακεδονίας συγκριτικά με την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη-  κατάφερε με το έργο της βιομάζας να κρατήσει ζωντανό το έργο της Τηλεθέρμανσης, δίδοντας παράλληλα νέα πνοή στην περιοχή μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης των αγροτικών υπολειμμάτων καλαμποκιού, που καίγονται στις μονάδες της.

Ο δήμαρχος Άνθιμος Μπιτάκης αναφερόμενος  στην προσπάθεια του δήμου να υπάρξει μια νέα κυκλική οικονομία στην περιοχή, τόνισε πως στόχος είναι η διεύρυνση της διάθεσης φθηνής  βιομάζας και σε άλλους οικισμούς του δήμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν δίκτυα Τηλεθέρμανσης με σκοπό να απομειωθεί το κόστος θέρμανσης των κατοίκων. Επισήμανε επίσης ότι οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας του Αμυνταίου δύναται επίσης να αξιοποιήσουν δευτερογενή καύσιμα (SRF/ RDF), δια μέσου της μικτής καύσης με βιομάζα. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΔΕΤΕΠΑ έχει λάβει άδεια πιλοτικών δοκιμών με διάρκεια 2 έτη.

Η εν λόγω προσπάθεια, σημείωσε ο δήμαρχος Αμυνταίου, θα συμβάλει στην μείωση του κόστους θέρμανσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, διαμέσου της απομείωσης του λειτουργικού κόστους παραγωγής ενέργειας και διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητας του έργου των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας.

6.11.2022