Δήμος Ανατολικής Μάνης: Κατασκευή καταφυγίου για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε το έργο κατασκευής και εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, συνολικού προϋπολογισμού 396.000,00 ευρώ, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου,

Η πράξη αφορά στην κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως επίσης και κάθε είδους δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτιστρών, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων, καθώς και πρόγραμμα στείρωσης.

13.10.2023