Δήμος Ανατολικής Σάμου : Διανομή ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους

Δήμος Ανατολικής Σάμου

Στη διανομή ζωοτροφών προς τους κτηνοτρόφους, θα προχωρήσει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, καλώντας όσους κτηνοτρόφους δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του και είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να υποβάλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά που να ενημερώνουν για τον αριθμό των ζώων τους και την ιδιότητά τους.

Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως 20/12/2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2273350124 και 2273350110 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

12.12.2022