Δήμος Αντιπάρου :Στον δρόμο του εξηλεκτρισμού των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών η Αντίπαρος

Δήμος Αντιπάρου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας με αντικείμενο τον σταδιακό εξηλεκτρισμό των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών της Αντιπάρου.

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από ΕΠΕΓΑ / AEGEA και την εταιρία Hydrus Engineering, αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού “New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)”, μετά από την από κοινού υποβολή σχετικής πρότασης του Δήμος Αντιπάρου / Municipality of Antiparos και της Κοινοπραξίας Ε/Γ-Ο/Γ Αντιπάρου, με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ.

Η επιλογή του φυσικού αντικειμένου βασίστηκε στο γεγονός ότι οι πορθμειακές συνδέσεις, όπως αυτή της Πούντας-Αντιπάρου, λόγω μικρών αποστάσεων θεωρούνται ιδανικές για την υλοποίηση εφαρμογών αποανθρακοποίησης θαλάσσιων μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:

  • εγκατάσταση μπαταρίας σε ένα εκ των τεσσάρων πλοίων που λειτουργούν στην πορθμειακή σύνδεση της Πάρου με την Αντίπαρο, με σκοπό τον εξηλεκτρισμό τμήματος του συμβατικού συστήματος πρόωσης,
  • εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο νησί της Αντιπάρου και ενίσχυση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα,
  • δημιουργία υποδομών παράκτιας φόρτισης της μπαταρίας του πλοίου,
  • ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού για την τροφοδότηση των σταθμών φόρτισης οχημάτων και πλοίου με καθαρή ενέργεια.

Μετά το πέρας της μελέτης ο Δήμος σε συνεργασία με την Κοινοπραξία και την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ θα αναζητήσει τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης ώστε να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα οριστικοποίησης των σχετικών τεχνικών μελετών.

Το συγκεκριμένο, υπό μελέτη, έργο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την βιώσιμη ανάπτυξη της Αντιπάρου επιτυγχάνοντας μείωση κατανάλωσης καυσίμων στο νησί με ανάλογη μείωση των εκλυόμενων ρύπων αλλά και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

7.2.2023