Δήμος Αντιπάρου : Σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας στις υποδομές ύδρευσης

Δήμο Αντιπάρου

Στον Δήμο Αντιπάρου, άνοιξε ο δρόμος για την προμήθεια εγκατάσταση και προμήθεια  συστήματος  τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών, στις υποδομές ύδρευσης του νησιού.

Ήδη όπως ενημερώνει με σημερινή ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπεγράφη από το υπουργείο Εσωτερικών η σχετική χρηματοδότηση του έργου,  ύψους 2.271.680€.

Η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης είχε υποβληθεί από τον Δήμο Αντιπάρου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας για τον πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση και τηλεχειρισμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων και σταθμών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου .

Το σύστημα θα αποτελείται από σταθμούς που θα εγκατασταθούν στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια, με τους κατάλληλους πίνακες ισχύος και διατάξεις αυτοματισμού.

Παράλληλα, θα αντικατασταθούν και τα υφιστάμενα συμβατικά υδρόμετρα των καταναλωτών με νέας γενιάς ψηφιακούς υδρομετρητές.

«Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο μας να επιτύχει τον πλήρη έλεγχο των ποσοτήτων νερού που αντλούνται, την σωστή διαχείριση του δικτύου, τον περιορισμό των διαρροών με δυνατότητα για άμεση και καθημερινή γνώση του ισοζυγίου του νερού. Δηλαδή, θα υπάρχει η δυνατότητα για άμεση πληροφορία σχετικά με το νερό που παράγεται από τις γεωτρήσεις ή την αφαλάτωση, το νερό που καταλήγει στις δεξαμενές και να γίνεται σύγκριση με το νερό που καταλήγει στις παροχές των καταναλωτών», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αντιπάρου.

6.3.2023