Δήμος Αποκορώνου : Ο δήμος ιδρύει Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης

Πραγματικότητα αποτελεί η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποκορώνου όπου πλέον, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ξεκινά μια νέα εποχή για όλη την επικράτεια του Δήμου Αποκορώνου.

Με τη δημοσίευση της απόφασης (ΦΕΚ 2506 Β’/26.04.2024) για την ίδρυση της ΔΕΥΑ Αποκορώνου έρχεται η δικαίωση, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Κουκιανάκη, δήμαρχο Αποκορώνου, προσπάθειας που διήρκησε επί μακρόν και τελικά απέφερε αποτελέσματα.

«Δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη μιας περιοχής χωρίς τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Εμείς σε αυτό πιστεύουμε, στην ανάπτυξη των υποδομών, στην ανάπτυξη του τόπου μας, σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σε κάθε κοινωνία που αναπτύσσεται, από το μακρινό παρελθόν έως σήμερα, ουσιαστικό ρόλο παίζει η ύπαρξη του βασικού αγαθού για την ίδια τη ζωή, που είναι το νερό. Η διαχείριση του νερού αποτελεί σήμερα το πρωταρχικό θέμα σε μια κοινωνία που θέλει να διασφαλίζει αλλά και να δημιουργεί τις συνθήκες που θα καθορίζουν την πορεία της σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον» αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης.

Η ΔΕΥΑ Αποκορώνου συστήθηκε στα πλαίσια του Ν. 1060/80 και των τροποποιήσεων του έως σήμερα, έχοντας συγκεκριμένους στόχους: «Να είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη επιχείρηση, ικανή να πραγματοποιήσει τους καταστατικούς της στόχους και σκοπούς. Να διασφαλίζει την επαρκή και απρόσκοπτη προς τους καταναλωτές της παροχή νερού, με ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Να υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομών στους τομείς της ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς να τα λειτουργεί και να τα συντηρεί με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Να μεριμνά καθημερινά για την προστασία του περιβάλλοντος, κατασκευάζοντας νέες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και λειτουργώντας τις υφιστάμενες με βάση τις προδιαγραφές. Να επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους κατοίκους του Δήμου Αποκορώνου». Όπως υποστηρίζει η δημοτική αρχή, η ΔΕΥΑ Αποκορώνου θα επιτύχει τους στόχους της αφού με την εξειδίκευση που θα διαθέτει θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πρώτα απ’ όλα των δημοτών και των επισκεπτών, αλλά και στις υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές και στους φορείς που έχει θεσπίσει το κράτος στα πλαίσια τόσο του Εθνικού όσο και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Νερού.

«Είναι γεγονός ότι κάθε δυναμική κοινωνία οριοθετεί τις προσδοκίες της για το μέλλον στηριζόμενη στη γνώση και στη δυναμική που η ίδια δημιουργεί. Πιστεύουμε ότι με τη σύσταση της ΔΕΥΑ Αποκορώνου προσφέρουμε και εμείς ως δημοτική αρχή σε αυτή την προσπάθεια που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με την ευημερία της περιοχής. Η διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του τόπου, μέσα από τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούμε δεν απεικονίζεται μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα που είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθούν αλλά στα συνολικά αποτελέσματα σε κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο που θα προκύψουν από τη λειτουργία της» υπογράμμισε ο δήμαρχος, ο οποίος χαρακτηρίζει την εφαρμογή του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα βασίζεται στη λειτουργική ικανότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αποκορώνου ως «…ένα ακόμα ένα βήμα υλοποίησης των δεσμεύσεων μας για έναν Αποκόρωνα που οραματίζεται, θέτει στόχους, τους οποίους υλοποιεί με σκληρή εργασία με μόνο μέλημα το καλό όλων των δημοτών μας».

10.5.2024