Δήμος Αρταίων : Ο Δήμος ξεκινά την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Δήμος Αρταίων 

Σύμβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, υπέγραψε ο δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης και ο ανάδοχος του έργου, ύψους 37.200 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργηθεί σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων.

Ειδικότερα ο κ. Τσιρογιάννης με τον ανάδοχο του υπέγραψαν την σύμβαση με τίτλο:«Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (σχέδια αστικής προσβασιμότητας – Πράσινο Ταμείο)» Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Αρταίων.

Μεταξύ άλλων στην τεχνική έκθεση της σύμβασης περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαιθρίους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και προς τα δημόσια κτίρια αλλά και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ώστε να γίνουν προσβάσιμα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα θα παραδοθεί αναλυτική περιγραφή που θα περιλαμβάνει τα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, στους πεζόδρομους, στους ποδηλατοδρόμους (υφιστάμενους και μελλοντικούς) τα δημοτικά κτίρια, αλλά και στις θέσεις σταθμεύσεις, στα οποία χρειάζονται επεμβάσεις εξασφάλισης πρσβασιμότητας των πεζών και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, θα καταγραφούν τα προτεινόμενα σημεία καταφυγής και οι οδεύσεις διαφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, καθώς και οι χώροι συγκέντρωσης των ατόμων με αναπηρία και χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία προσωρινής περίθαλψης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

“Είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση για ανεμπόδιστη κίνηση των ΑμεΑ και των πεζών, μια βούληση η οποία δεν μένει σε λόγια αλλά προχωρά με πράξεις”, τόνισε ο Χ. Τσιρογιάννης.

3.12.2022