Δήμος Αρταίων : 51 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 37 σημεία

Δήμος Αρταίων 

Το πρώτο βήμα για να περάσει η Άρτα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, έγινε με την ολοκλήρωση της μελέτης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 37 σημεία του Δήμου Αρταίων, τα οποία περιλαμβάνουν 51 θέσεις φόρτισης.

Μέσω της προσπάθειας αυτής, ο Δήμος συμβάλει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, στην επέκταση της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το ΣΦΗΟ είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, και για τη σύνταξή του, αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και ελήφθησαν υπόψη τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο). Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν δύο σενάρια με διαφορετική προσέγγιση, τα οποία αξιολογήθηκαν και τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ενώ διοργανώθηκε και διαδικτυακή ημερίδα, κατά την οποία συμμετείχαν o Δήμαρχος, επιστημονικοί φορείς σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση και ο Τεχνικός Σύμβουλος.

Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε μία πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση 51 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 37 σημεία του Δήμου Αρταίων.

Σύμφωνα με το ΣΦΗΟ, οι 34 θέσεις βρίσκονται στην Άρτα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις σε Αγ. Αναργύρους, Ελεούσα, Κωστακιούς, Ράχη, Ανέζα, Κορωνησία, Χαλκιάδες, Καλαμιά, Αγ. Σπυρίδωνα, Γραμμενίτσα, Αμμότοπος, Καμπή, Έλατος Κορφοβουνίου και Ροδαυγή.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αρταίων στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020).

«Οι νέες μας παρεμβάσεις αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Το Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και έξυπνο δίκτυο σημείων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα είναι δημοσίως προσβάσιμα. Με προσανατολισμό τη βιώσιμη αστική κινητικότητα προωθούμε τις «πράσινες μετακινήσεις» και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών στην πόλη μας» δήλωσε ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

11.7.2022