Δήμος Αχαρνών : Συνεχίζεται η λειτουργία του Βαμβακάρειου Ξενώνα για ακόμη μια τριετία

Δήμος Αχαρνών

Ο Βαμβακάρειος Ξενώνας του Δήμου Αχαρνών, με τις δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ-ΑΜΕΑ, συνεχίζει τη λειτουργία του για τους επόμενους 36 μήνες, μέσω του Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Αναγνωρίζοντας το έργο και την κοινωνική συμβολή του Βαμβακάρειου Ξενώνα του Δήμου Αχαρνών, η Περιφέρεια έκανε δεκτή τη συνέχιση της λειτουργίας του, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Οι ΣΥΔ παρέχουν προς τους ωφελούμενους ενοίκους υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν :

  • Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, μετακίνηση, νοσηλευτική φροντίδα, ένδυση, υπόδηση κλπ).
  • Υπηρεσίες με κατεύθυνση την ψυχαγωγία και διασκέδαση των ενοίκων, κοινωνικής ένταξης, σύνδεσης με την κοινότητα, εκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
  •  Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων σε επίπεδο δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης και αυτονομίας, καθώς και αυτοπροσδιορισμού.
  •  Ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου των ενοίκων με σκοπό την απόκτηση χόμπυ, ατομικών ενδιαφερόντων και ενασχολήσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.

18.12.2023