Δήμος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης : Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού στη Βούλα με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης 

Η ανέγερση νέου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού στη Βούλα, δυναμικότητας 51 νηπίων ο οποίος θα κατασκευαστεί, με χρηματοδότηση ύψους 2.1 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, δρομολογείται μετά την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το έργο συνολικού (υπόγειου και υπέργειου) εμβαδού 650 τ.μ., κρίθηκε αναγκαίο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του δήμου σε υποδομές προσχολικής αγωγής, ενώ ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του προσβλέπει στη δημιουργία ιδανικού μικροκλίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με αφορμή την κατασκευή μιας ακόμη σχολικής υποδομής, επισήμανε τη σταθερή προσήλωση της περιφέρειας στη χρηματοδότηση έργων υποδομών για την εκπαιδευτική κοινότητα, ανακοινώνοντας την αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ως προς το συγκεκριμένο έργο που, όπως είπε, «συμπληρώνει μια σειρά ευρύτερων παρεμβάσεων στήριξης από την περιφέρεια στον δήμο ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου».

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η περιφέρεια σταθερά και σε συνεργασία με τους δήμους θέτει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία σύγχρονων και με ενεργειακές προδιαγραφές σχολικών εγκαταστάσεων που αφενός θα είναι ασφαλείς για τα παιδιά αφετέρου θα αυξήσουν τις ιδιαίτερα αναγκαίες αίθουσες, μετά τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Κλείνοντας επισήμανε ότι εξ αρχής, βασικό μέλημα ήταν η καταγραφή των προβλημάτων και η άμεση αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων με την εκπαίδευση των παιδιών «και προς αυτό το σκοπό αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Αττικής».

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την χρηματοδότηση κατασκευής «ενός σημειολογικής σημασίας έργου, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών στην περιοχή της Βούλας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον».

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Ανατ. Αττικής και Οικονομικών Θ. Αυγερινός και Ν. Πέππας οι οποίοι υπογράμμισαν την βούληση της περιφέρειας να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των δήμων, που αφορούν στη δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών σχολικών κτιρίων, με σύγχρονες περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές.

Τέλος σημειώνεται πως η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί πάνω από 45 δράσεις σχολικών έργων και μελετών προϋπολογισμού 77 εκατ. ευρώ με δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, ενώ έχουν δοθεί για εξοπλισμό προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 15 εκατ. ευρώ, από το ΠΕΠ Αττικής.

1.5.2023