Δήμος Βριλησσίων : Για 1η φορά μείωση δημοτικών τελών με βάση την ταυτοποιημένη ανακύκλωση

Δήμος Βριλησσίων 

Mε εισαγωγή σε χαμηλότερη κατηγορία πληρωμής δημοτικών τελών, ο Δήμος Βριλησσίων ανταποδίδει τη συμμετοχή 105 νοικοκυριών, στο πιλοτικό πρόγραμμα πόρτα-πόρτα συλλογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους, «Ανακυκλώνω στο Σπίτι».

Όπως ενημερώνει, πρόκειται για νοικοκυριά που βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία καθαριότητας ότι συμμετέχουν ενεργά κατά το τρέχον έτος στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων σε τρία (3) χωριστά ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο), και θα λάβουν μείωση -10% στην καταβολή των δημοτικών τελών τους, δηλαδή θα κληθούν να καταβάλλουν μέσω του παρόχου τους ηλεκτρικού ρεύματος προς το δήμο για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1,01 αντί για 1,12 € ανά τμ της οικείας τους, σύμφωνα με την συγκεκριμένη κατηγορία που έχει θεσπιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023.

Τα ανακυκλώσιμα των νοικοκυριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αντιστοιχίζονται σε κάθε μοναδικό χρήστη με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι απορριπτόμενες ποσότητές ζυγίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, με αποτέλεσμα την ακριβή ποσοτική καταγραφή και ταυτοποίηση τους.

Παράλληλα, ο Δήμος Βριλησσίων προσθέτει ότι, συνεχίζονται και οι νέες εγγραφές όσων επιθυμούν να εισαχθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Τέλος όπως σημειώνει, έχει καταθέσει και είναι προς έγκριση, πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση διεύρυνσης του προγράμματος σε σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης εφαρμογών της ευρωπαϊκής πρακτικής «Πληρώνω όπως Πετάω» (Pay as You Throw), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ).

15.8.2023