Δήμος Βριλησσίων : Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Παύλος Νιρβάνας» ξεκινά τη λειτουργία της

Δήμος Βριλησσίων

Την έναρξη λειτουργίας της δημοτικής βιβλιοθήκης ανακοίνωσε ο Δήμος Βριλησσίων. Φέρει το όνομα του μεγάλου λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα, στεγάζεται στην ισόγεια αίθουσα της οδού Ολύμπου 42 και την ερχόμενη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί τους αναγνώστες της πόλης στο ζεστό περιβάλλον της.

Ο σχεδιασμός της έγινε με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο πρόσβασης στον πλούτο της γνώσης και στις πηγές της πληροφόρησης, ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων.

Το δανειστικό τμήμα περιλαμβάνει υλικό για παιδιά και ενήλικες, επικεντρωμένο κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Είναι σε έντυπη μορφή και καλύπτει όλες τις γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες, όπως λογοτεχνία, ψυχολογία, ιστορία, φιλοσοφία, θρησκεία, παιδικά κά.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ο κανονισμός λειτουργίας της. Η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα δανεισμού σε όλα τα μέλη της. Κάθε κάτοικος, δημότης, εργαζόμενος ή μαθητής στον Δήμο Βριλησσίων θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος της βιβλιοθήκης. Κάθε μέλος θα μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι τρία βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού ορίστηκε στις 15 ημέρες, με δικαίωμα μιας επιπλέον 15νθήμερης ανανέωσης.

Η δημοτική βιβλιοθήκη θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

17.10.2022