Δήμος Βόρειας Κυνουρίας : Έξυπνους υδρομετρητές αποκτά ο Δήμος

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Τη  σύμβαση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», υπέγραψαν την Πέμπτη 5/10, ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γ. Καμπύλης και ο ανάδοχος.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 3.281.883,20€ και κατόπιν της οικονομικής προσφοράς  του αναδόχου συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 2.679.044,80€.

Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η προθεσμία περαίωσής του είναι πέντε μήνες (4 μήνες για την εγκατάσταση των υδρομετρητών και του συστήματος και 1 μήνας για την δοκιμαστική λειτουργία του) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πράξη αφορά στην εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών μέσω ασύρματου δικτύου (fixed network) καθώς και την εγκατάσταση λογισμικού τηλεμετρίας με σκοπό την παρακολούθηση της κατανάλωσης όλων των τελικών καταναλωτών για την άμεση και ορθότερη τιμολόγησή τους καθώς και την απεικόνιση και διαχείριση του δικτύου των έξυπνων μετρητών.

«Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, η καλύτερη διαχείριση των φυσικών υδάτινων πόρων και του δικτύου καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους που αφορά την συντήρηση του δικτύου. Άλλο ένα έργο που αποδεικνύει έμπρακτα τη δουλειά που γίνεται ώστε να εναρμονιστεί ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τη σύγχρονη εποχή. Συνεχίζουμε υπεύθυνα με ενέργειες που οδηγούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πολίτη για την εξοικονόμηση του σημαντικότερου αγαθού που είναι το νερό», δήλωσε ο δήμαρχος Γ. Καμπύλης.

8,10.2023